Καθηγητές πρώτης βαθμίδας

  • Δαρδαβέσης Ι. Θεόδωρος,  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τηλ. γραφείου: 2310 999.145

  • Παπαδάκης Νικόλαος

Ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τηλ. γραφείου: 2310 999.158

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

  • Χάιδιτς Άννα-Μπεττίνα,

Ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τηλ. γραφείου: 2310 999.143

 

Επίκουροι Καθηγητές 

  • Τυροδήμος Ηλίας

Ηλεκτρονική διεύθυνση:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τηλ. γραφείου: 2310 999.132

 

  • Χουρδάκης Μιχαήλ

Ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τηλ. γραφείου: 2310 999.035