1. Νικολαΐδου Σοφία, Παρασκευάστρια (Υποστήριξη Τμήματος Υγιεινής Υδάτων)
  2. Κοσμάς Ευστράτιος