Οι διατελέσαντες Καθηγητές από το 1942 ως σήμερα είναι οι εξής:

 

 1. Γρηγόριος Χατζηβασιλείου, Καθηγητής (1942-1962)

 2. Γεώργιος Λογαράς, Καθηγητής (1962-1964: προσωρινή Διεύθυνση)

 3. Θεόδωρος Εδιπίδης, Καθηγητής (1964-1981)

 4. Ιωάννης Παπαπαναγιώτου, Καθηγητής (1981-1986: προσωρινή Διεύθυνση)

 5. Γεώργιος Παπαευαγγέλου, Καθηγητής (1986-1988)

 6. Ιωάννης Παπαναγιώτου, Καθηγητής (1988-08.1989, προσωρινή Διεύθυνση)

 7. Περικλής Παπαβασιλείου, Αν. Καθηγητής (09-12.1989, προσωρινή Διεύθυνση)

 8. Βασίλειος Κατσουγιαννόπουλος, Καθηγητής (1990-2004)

 9. Ανθούλα Γρηγοριάδου-Γράνιτσα, Καθηγήτρια (2004-2008)

 10. Μαλαματένια Αρβανιτίδου- Βαγιώνα (2008-2018)

 11. Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης (2018- )